● Riihimäen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuoteen 2040

Liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040

BLOG by Eija Aittola
Kirjoittaja on Riihimäen kaupunginvaltuutettu (Kokoomus Riihimäki)

Nyt ollaan tekemässä sekä koko Hämeen alueen että Riihimäen omaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, joka ulottuu vuoteen 2040 asti. Asiaa tarkastellaan palvelutason, kehittämistarpeiden ja turvallisuuden lisäämisen kannalta. Riihimäellä suunnitelma keskittyy lähinnä keskusta-alueelle ja Hämeen laajuudessa koko alueen liikenteen kehittämiseen.

Molemmissa suunnitelmissa on esillä liikenteen päästöjen vähentäminen ja esteettömyyden ja turvallisuuden lisääminen sekä kiinnitetään huomiota palveluiden saatavuuteen. Suunnitelmat ovat paperilla hienoja ja tavoitteet on asetettu korkealle. Muutama esimerkki tavoitteista: liikenteen hiilijalanjäljen tulisi puolittua ja pyöräilyn pitäisi lisääntyä nykyisestä muutamasta prosentista ja Riihimäen kaupungin osalta kuudesta prosentista jopa 50 %iin. Joukkoliikenne määrien olisi kasvettava huomattavasti, jotta päästäisiin edes lähelle asetettuja tavoitteita. Joukkoliikenteen osuus Riihimäellä matkoista on nykyisin vain 5%.

Koko Hämeen alueesta valtaosa on haja-asutusaluetta. Joukkoliikenteen määrä on alhainen ja oman auton käyttö on tällä hetkellä n. reilu 60% kaikista matkoista. Pyöräily keskittyy luonnollisesti kaupunkikeskuksiin ja kesäaikaan. Nämä faktat eivät oikein sovi suunnitelmiin vähentää ja vaikeuttaa esimerkiksi oman auton käyttöä alueellamme. Riihimäen keskustaa ollaan kehittämässä lähes autottomaksi alueeksi ja kehitystyö suunnitelman mukaan keskittyisi pyöräilyyn ja kävelemiseen.

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tulisi alueellamme keskittyä toimivaan joukkoliikenteeseen, rataverkon kunnostamiseen sekä hyödyntämiseen mm. seisakkeita lisäämällä pääradalla ja tieverkon laadun parantamiseen ja ylläpitämiseen. Oman auton käytön vaikeuttaminen esiintyy molemmissa suunnitelmissa johtoajatuksena. Kuitenkin kehittämällä teknisiä ratkaisuja autojen päästöjen vähentämiseen saadaan enemmän aikaan kuin kielloilla. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, ja liikenteen kehittämisen suunnatut vähät rahat tulee käyttää todella vaikuttaviin asioihin, ei kuvitelmiin.

Eija Aittola
Kirjoittaja on Riihimäen kaupunginvaltuutettu (Kokoomus Riihimäki)

Lue tästä aiheesta lisää:

https://www.kokoomus.fi/avaako-uusi-liikennejarjestelmasuunnitelma-ovet-liikkumisen-onnen-kultamaahan/
Liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040