Assi-sairaalalla on paikkansa 2030-luvulla

BLOG by Aino Närkki
Kirjoittaja on Kanta-Hämeen aluevaltuutettu Riihimäeltä.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön asettama virkamiesryhmä esitti tammikuulla ehdotuksiaan sairaalajärjestelmämme tulevaisuuden rakenteesta. Esityksen mukaan sairaaloiden työjakoa ja määrää uudistettaisiin kahdessa vaiheessa. Vuodesta 2026 lähtien perusterveydenhuollon yöpäivystyksiä vähennettäisiin ja synnytykset keskitettäisiin hyvinvointialueilla yhteen sairaalaan. Toisessa vaiheessa vuosina 2028 – 2030 keskussairaaloiden määrää supistettaisiin 5-8 sairaalaan. Toteutuessaan esitys tarkoittaisi valmistumisvaiheessa olevan Assi-sairaalamme toiminnan osittaista alasajoa heti 2026 tapahtuvan käyttöön oton jälkeen.

Virkamiesten ehdotuksilla tavoitellaan työvoiman saatavuuden parantumista ja sairaaloiden toiminnan tehostumista. Nämä tavoitteet ovat sinällään hyviä. Niihin ei kuitenkaan päästä hyvinvointialueiden toimintoja noin vain paikasta toiseen siirtelemällä, ilman tarkkoja ja tietoon perustuvia vaikutusarvioita. Virkamiestyöryhmä ei perustele esityksiään numeroilla tai euroilla.

Kanta-Hämeessä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjakoon ja tehostamiseen on jo tartuttu muun muassa karsimalla Riihimäen sairaalan yöpäivystys jo vuosikymmen sitten ja Forssan sairaalan yöpäivystyksen siirrolla Hämeenlinnaan tämän vuoden alusta. Oma Häme on ottanut käyttöön uusia toimintamalleja, vahvistanut peruspalveluita, panostanut ennaltaehkäisyyn ja laajentanut kotisairaalatoimintaa. Digitaaliset palvelut on saatu hyvään alkuun. Liikkuvia palveluita on ryhdytty kehittämään.

Erikoissairaanhoitomme peruspilarina on lähivuosikymmenet Hämeenlinnassa sijaitseva uusi Assi-sairaala. Sairaalaan on investoitu noin 450 miljoonaa euroa. Rakentamisen osalta ollaan loppusuoralla ja rahoituksesta on käytetty noin 90 %. Sairaalan rahoituksesta vastaa valtio. Uusi sairaala tarjoaa alan ammattilaisille perusedellytykset ajanmukaiselle erikoissairaanhoidolle ja korvaa tiensä päähän tulleen Ahveniston sairaalan. Vanhat rakennukset ovat jatkossa hyödynnettävissä hyvinvointialueen muissa toiminnoissa. Oma Häme pärjää tällä hetkellä kilpailussa alan ammattilaisista vähintään kohtalaisesti ja uudet ajanmukaiset työtilat lisäävät vetovoimaamme erikoissairaanhoidon ammattilaisten työpaikkana.  

Toteutuessaan STM:n virkamiestyöryhmän esitys tarkoittaisi Kanta-Hämeen synnytysten siirtoa Tampereelle. Sairaalatoiminnan näkökulmasta synnytysten siirto merkitsisi merkittävää päivystystoiminnan supistamista. Päivystystoiminnan supistaminen puolestaan johtaisi palveluidemme merkittävään heikkenemiseen.

Meille hämäläisille on tärkeää, että Assi-sairaala toteutetaan suunnitellussa laajuudessaan. Toiminnan volyymi on mitoitettu väestömme tarpeita vastaavaksi. Puoluekannasta riippumatta pitäkäämme yhdessä huoli siitä, että parhaillaan valmistumisvaiheessa oleva Assi toimii täydellä teholla myös tulevina vuosikymmeninä.

Aino Närkki
Aluehallituksen jäsen (Kokoomus)