Kestävän kehityksen ja verkostojen Riihimäki

  • Ekologisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen juurruttaminen osaksi päätöksentekoa
  • Kotikaupungin viihtyisyyden parantaminen nykyisille ja uusille kuntalaisille
  • Varmistamme kaavoituksella monipuoliset asumisen mahdollisuudet perheille, yksinasuville ja ikääntyneille. Huomioimme maankäytössä vapaa-ajan harrastukset.
  • Edistämme energiatehokkaita ja ekologisia ratkaisuja ja tavoittelemme Riihimäestä kiertotalouden edelläkävijää

KOKOOMUSLAISTA KUNTAPOLITIIKKAA leimaa tosiasioiden tunnustaminen ja vastuullisuus. Arjen päätöksissä nämä tarkoittavat realistista erilaisten näkökulmien yhteensovittamista ja asioiden huolellista valmistelua. Nyt on aika herätä kuntien päätöksenteossa ja arjen kehittämisessä aktiiviseen ekologisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestävään toimintaan.

PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN YHTEYDESSÄ on sivuttu kaupungin rakennuskannan kehittämistä. Kokoomuslaista kestävää kehitystä on tutkia ensin olemassa olevien rakennusten hyödyntämis- ja saneerausmahdollisuudet. Vasta sitten, jos tilanne välttämättä edellyttää, tulee rakentaa uusia tiloja. Vanhat rakennukset ovat osa kaupunkikuvaamme; esimerkiksi vanhan kaupungintalon uusiokäyttö tulee selvittää.

JOKAINEN KOTIKUNTA TARVITSEE elävän ja viihtyisän keskustan. Riihimäellä viihtyisää keskustaa ei voi siirtää rautatieasemalle, mutta aseman seutu on kaupungin valtakunnallinen käyntikortti. Kaupunkikehityslautakunnan vastikään järjestämässä Peukaloisen korttelin tonttienluovutuskilpailun voittaja on valittu. Asuinrakentaminen alueella tulee lisääntymään voittaneen ”quattro” vaihtoehdon myötä. ”Quattro” oli myös yleisöäänestyksen suosikki. Viihtyisässä kuntalaisten olohuoneessa on esimerkiksi mukavia piipahtamispaikkoja ja erikoistuneita kivijalkakauppoja. Näiden toiminnan varmistamisessa meistä jokainen voi kantaa kortensa kekoon; suosimalla oman paikkakunnan liikkeitä ja tuotteita, saamme aikaan yhteistä hyvää.

PUHDAS VESI JA ILMA sekä toimiva jätehuolto ovat viihtyisän kaupungin ominaisuuksia. Puhtaan talousveden turvaamiseksi tulee Riihimäellä tehdä tulevalla valtuustokaudella selkeä suunnitelma. Kiertotalous on tärkeä osa jätehuoltoamme ja jätteiden lajittelua pitää harjoitella varhaiskasvatuksesta lähtien. Kiertotalouskylän osaamista tulee hyödyntää oppilaitosyhteistyössä nykyistä enemmän.

TULEVAISUUTEEN TÄHTÄÄVÄ KUNTA hyödyntää kaikki yhteistyömahdollisuudet. Kaupungin verkostoitumista erilaisten yritysten ja oppilaitosten kesken tulee tiivistää ja hyödyntää nykyistä järjestelmällisemmin. Myös monet kuntaorganisaation ulkopuoliset toimijat, kuten vaikkapa kauppakamarit ja muut elinkeinoelämän järjestöt sekä kolmas sektori, tarjoavat kunnalle hyviä verkottumiskohteita. Tästä yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet.