● Maanlunastukset uusi normi kuntien maanhankinnassa

BLOG by Eija Aittola
Kirjoittaja on Riihimäen kaupunginvaltuutettu (Kokoomus Riihimäki)

Ympäristöministeriö on lähettänyt kunnille ohjeen, jossa kehotetaan kuntia käyttämään
tarvitsemiensa maiden hankintaan (pakko)lunastuksia. Kunnan pitää kuitenkin ensin anoa
lunastuslupaa ympäristöministeriöstä, ennen kuin se voi ryhtyä lunastustoimenpiteisiin.
Ihmeellinen kuvio kun sama viranomainen kehottaa kuntia pakkolunastamaan ja sitten sillä on
oikeus antaa kunnalle lupa siihen. Missä on maanomistajan oikeusturva? Suomessa
omaisuudensuoja on perustuslaissa määritelty erittäin keskeinen perusoikeus, mutta ilmeisesti se
ei ulotu maanomistukseen.


Kunnan ostaessa maata yksityiseltä maanomistajalta hinnassa ei oteta huomioon lunastuksen
perusteena olevan kaavoitushankkeen aiheuttamaa maan hintaan sisältyvää odotusarvoa. Tähän
säädökseen haluttiin muutos ja edellisen hallituksen oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.)
asetti työryhmän pohtimaan asiaa. Tehtävänä oli muun muassa arvioida lunastuslain
korvausperusteiden ja korvausmenettelyn säätelyn ajantasaisuutta, että perustuslain
täyden korvauksen vaatimus täyttyy.


Ministeriön mietintö palasi hiljattain lausuntokierrokselta. Suuri osa lausunnonantajista
kannattaa mietinnössä esitettyä täyden korvauksen vaatimusta. Ei ole yllätys, että kunnat
suhtautuvat ehdotuksiin pidättyvästi.


Uuden lunastuslain korvausperusteiden tarkistaminen jatkuu nyt virkatyönä. Tarkoitus on,
että lakiesitys tulisi eduskunnan käsittelyyn ensi vuoden syksyllä. Uusi oikeusministeri
Anna-Maija Henriksson toteaa, että uuden lain tarkoitus on parantaa maanomistaja
oikeusturvaa. Tärkeä osa tätä on täyden korvauksen vaatimuksen toteutuminen.
Uusi laki pitää saada eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pian. Nykykäytäntö ei ole
perustuslainmukainen eikä turvaa maanomistajan asemaa. Tietoisuus uuden lain
valmistelusta on aiheuttanut kunnissa suorastaan villiä menoa ja monia ylilyöntejä.
Pakkolunastuksia onkin vireillä monissa kunnissa kuten esim. Riihimäellä.


Pakkolunastuksen tulisi olla kunnissa se vihonviimeinen keino hankkia maata kunnan
tarpeisiin. Lisäksi on arveluttavaa, että kunnat lunastavat yksityisen maita
ansaintamielessä. Omaisuudensuojaperiaatteen mukaan näin ei saa tehdä. Kaikki
maanlunastus aikeet tulisi kunnissa pysäyttää ennen uuden lain voimaan tuloa, koska
maanomistajan oikeusturva sitä vaatii. Eduskunnan tehtävä on turvata kaikille
tasapuolisesti perustuslain määrittelemät oikeudet. Sen pitää koskea myös maanomistajaa.