Aino Närkki: Perustason soten toimivuus on avainasemassa

BLOG by Aino Närkki
Kirjoittaja on 2022 aluevaaliehdokas (Kokoomus Riihimäki)

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Oma Hämeen keskeisenä tavoitteena tulee olla palvelujen laatu, oikea-aikainen saatavuus, optimaalinen palveluverkko ja hoidon jatkuvuus. Nämä tavoitteet
koskevat sekä terveys- että sosiaalipalveluja.

Nykyinen palveluverkko siirtyy hyvinvointialueille sellaisenaan. Perustamisvaiheessa hallinnon rakentaminen vie päähuomion, mutta se ei saa jäädä pysyväksi olotilaksi. Tällä hetkellä valtio rahoittaa palveluiden kehittämistä Tulevaisuuden sote-keskusohjelman hankerahoituksen turvin. Tämä ei ole riittävää näin isossa muutoksessa. Soten suurin haaste tällä hetkellä on työvoiman saatavuus. Hallinnon muutokset eivät tuo lisää hoitajia tai muita ammattilaisia. Siksi kaikki olemassa olevat resurssit on etenkin nyt käytettävä tehokkaasti hyväksi. Yksityisen sektorin noin 100 000 työntekijää tuottavat sosiaalipalveluista noin 38 % ja terveyspalveluistakin merkittävän osan. Julkisen ja yksityisen yhteistyötä tarvitaan ja sitä tulee tehostaa, jotta asiakkaiden palveluiden saatavuus turvataan.

Päähuomion kiinnittäminen perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuteen ja tehokkuuteen on paras keino edistää sote-uudistuksen onnistumista. Suuri asiakasryhmä ovat
esimerkiksi yli 65 -vuotiaat, joiden omaehtoisesta toimintakyvystä huolehtiminen kotihoidon ja muiden keinojen turvin ehkäisee raskaampien palveluiden tarvetta. Tässä ikäluokassa kyse on ihmisistä, joilla voi olla keskenään 30 – 40 vuoden ikäero ja toimintakyky voi vaihdella paljon. Siksi olisi tärkeää, että järjestämisvastuussa oleva hyvinvointialue voisi järjestää näitä peruspalveluita joustavasti asiakastarpeiden mukaan.

Suomessa maan hallitus on kuitenkin edennyt toiseen suuntaan eli lakien desimaaleilla yritetään varmistaa laatua muihin maihin verrattuna erikoisella tavalla. Jo nyt on nähtävissä, että lakia ympärivuorokautisen hoivan mitoituksen nostosta vuoden kuluttua 0,6:sta 0,7:ään on mahdotonta toteuttaa ilman, että kotihoidon kriisi syvenee vielä nykyisestäänkin. Rahoituksen osalta olisi mielestäni reilua, että kansalaiset tietäisivät aluevaaleissa äänestäessään, mikä on hallituspuolueiden selkeä kanta maakuntaveroon. Käytettävissä on maaliskuussa 2021 raporttinsa jättäneen parlamentaarisen työryhmän raportti, joka ei pidä maakuntaveron säätämistä järkevänä. Siitä ja laajasta kansalaisten vastustuksesta huolimatta asiaa mitä ilmeisimmin valmistellaan valtioneuvoston piirissä edelleen.

Hyvinvointialueilla on vaalittavana ihmisten terveys ja hyvinvointi. Siksi aluevaltuustoon tarvitaan sote-alan osaamista ja tietotaitoa taloudesta ja lainsäädännöstä. Kanta-Hämeen kaikissa kunnissa ajatellaan, että oman kunnan palveluita ei voida heikentää sote-uudistuksen myötä. Olemme siis samassa veneessä ja toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut riittävän lähellä kuntalaisia asuinpaikasta riippumatta ovat meille kaikille keskeisen tärkeä asia. Kuntakiintiöitä ei lainsäädäntöön, palveluverkon toteuttamiseen tai aluevaltuuston kokoonpanoon sisälly.

Ratkaisuja ei voida tehdä kuntien tai poliittisen vastakkainasettelun lähtökohdasta vaan Oma Hämeessä tarvitaan toimivaa ratkaisuhakuista yhteistyötä, jonka kautta asukkaiden tasavertaiset ratkaisut löytyvät.

Aino Närkki (451)
YTM, MBA
Aluevaaliehdokas (Kokoomus)
Riihimäki