● Kokoomuslaiset Riihimäen valtuustossa ja kaupunginhallituksessa

Riihimäen kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Kokoukset ovat Uramon koululla osoitteessa Uramontie 63.
Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus. Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta, valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

Hallituksen alaisuudessa toimivat lautakunnat. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä. Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa.

Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.

Kokoomuksen jäsenet Riihimäen kaupunginhallituksessa
vaalikaudella 1.6.2017 – 31.5.2021

Anna Merentie
merentieanna(at)gmail.com

Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen
tenhunen.tuulikki(at)gmail.com

Petri Siivonen (sitoutumaton)
petrisiivonen(at)outlook.com

Kokoomuksen jäsenet Riihimäen kaupunginvaltuustossa
vaalikaudella 1.6.2017 – 31.5.2021

Riku Bitter (valtuuston puheenjohtaja)
riku.bitter(at)granlund.fi

Eija Aittola
eija.aittola(at)pp.inet.fi

Jyrki Hapulahti
jyrki.hapulahti(at)hamk.fi

Kai Heimonen
kai.heimonen(at)saunalahti.fi

Kari Majaranta
kari.majaranta(at)kolumbus.fi

Anna Merentie
merentieanna(at)gmail.com

Pertti Mäkelä
pm.riihimaki(at)elisanet.fi

Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen
tenhunen.tuulikki(at)gmail.com

Marja Tarkkonen
marja.tarkkonen(at)kolumbus.fi

Mirja Lammi (sitoutumaton)
lammimirja(at)gmail.com

Petri Siivonen (sitoutumaton)
petrisiivonen(at)outlook.com

Yllä mainittujen lisäksi Kokoomuksen jäseniä
toimii Riihimäen kaupungin lautakunnissa
vaalikaudella 1.6.2017 – 31.5.2021

Kaupunkikehityslautakunta

Mervi Sihvonen
mervi.sihvonen(at)autosorsa.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Mira Ahjoniemi
mira.ahjoniemi(at)gmail.com

Jukka Mursula
jukka.mursula(at)loppi.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Aino Närkki
aino.narkki(at)kolumbus.fi

Timo Rintakoski
timo.rintakoski(at)gmail.com

Lisää tietoa Riihimäen kaupungin lautakunnista ja
niiden jäsenistä löydät kaupungin sivuilta:
https://www.riihimaki.fi/paatoksenteko/lautakunnat/