Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen

  • Edistämme ikäihmisten asumisen monimuotoisuutta ja torjumme yksinäisyyttä yhteisöllisyyttä lisäämällä.
  • Järjestämme palvelut tehokkaasti kustannuksia ja laatua vertaillen. Annamme asiakkaiden äänen kuulua esimerkiksi palvelusetelipalveluita lisäämällä.
  • Korjaamme sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmat kuntien vapaaehtoisen yhteistyön kautta ilman uutta verojärjestelmää tai aluehallinnon tasoa. Pidämme lähipalveluihin liittyvän päätösvallan lähellä kuntalaisia.

RIIHIMÄEN KOKOOMUKSEN TAVOITTEENA ON, että kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut säilyvät vähintään ennallaan tulipa hyvinvointialueita tai ei. Kokoomus ei kannata uutta hallinnon tasoa ja siihen liittyvää verotusoikeutta. Hallintoa tärkeämpää on huolehtia toimivista palveluista.

LIIKUNTAAN AKTIVOINTI JA HYVÄT LÄHILIIKUNTAMAHDOLLISUUDET vauvasta vaariin ovat tärkeitä ennalta ehkäisevän terveydenhuollon ja syrjäytymisen ehkäisemisen keinoja. Kaupungissamme on jo nyt paljon hyviä liikuntapaikkoja ja erilaisia liikuntaympäristöjä, mutta hyvääkin voi aina parantaa. Lisää panostuksia tarvitaan ennaltaehkäisevien toimintatapojen ”markkinointiin”, liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kaikkien sidosryhmien mukaan ottamiseen. Esimerkiksi ikääntyneiden liikunnan aktivoimiseksi voidaan hyödyntää kolmannen sektorin osaamista ja tarjolla jo olevia mahdollisuuksia nykyistä enemmän.

SOSIAALISESTI KESTÄVÄ RIIHIMÄKI huolehtii siitä, että ikäihmiset saavat valita asumismuotonsa. Asiakkaiden äänen kuunteleminen ja päätösvallan siirto asiakkaille itselleen esimerkiksi palveluseteleitä hyödyntämällä on tätä päivää.

TAVOITTEENA TULEE OLLA, että jokainen riihimäkeläinen nuori suorittaa peruskoulun ja saa siten jatko-opintomahdollisuuden. Tämä edellyttää riittäviä resursseja erityistä tukea tarvitseville nuorille. Nuorten terapiatakuun toteuttamien Riihimäellä tulee ottaa harkittavaksi tulevalla valtuustokaudella. Nuorisotyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota jengiytymiseen ja päihteiden käyttöön.