Vahva ja elinvoimainen Riihimäki

  • Talouden hallinta ja tasapaino veroja tai veronluonteisia maksuja lisäämättä
  • Toimivat liikenneyhteydet ja infra. Tavoitteena on päästöjen vähentäminen, ei autolla liikkumisen hankaloittaminen.
  • Työpaikkoja luovan elinkeinotoiminnan reunaehtojen turvaaminen kaavoituksella, vapaaehtoisiin kauppoihin perustuvalla maanhankinnalla ja päätöksenteon yritysvaikutusten arvioinnilla.
  • Kaupungin toimintojen digitalisointi

ILMAN TASAPAINOISTA TALOUTTA Riihimäellä ei ole esimerkiksi tasokkaita kouluja, toimivia palveluita tai mahdollisuuksia harrastaa. Kestävän talouden lähtökohta ovat työpaikat ja työtä tekevät ihmiset. Elinvoimainen kaupunki kerryttää jaettavaa, ylläpitää palveluja, huolehtii ympäristöstä ja pitää huolta kuntalaisten turvallisuudesta. Kunta ei ole sivusta seuraaja vaan elinvoiman kehittämisestä osaltaan vastuussa oleva taho.

ALUEEN TYÖPAIKAT OVAT HYVINVOINNIN LÄHTÖKOHTA. Meidän on huolehdittava siitä, että otamme avosylin vastaan uudet yrittäjät ja uudet yritykset ja turvaamme niille seutukunnan parhaat toimintamahdollisuudet. COVID-19 epidemia on opettanut suomalaiset tekemään etätyötä ja Riihimäen tulee ottaa tavoitteekseen kehittyä Etelä-Suomen etätyömyönteisimmäksi kunnaksi. Tämän onnistumiseksi tulee varmistaa kattavat tietoliikenneyhteydet ja tarjota etätyötiloja kaikille halukkaille. Muuttotappio on käännettävä muuttovoitoksi.

TULEVAN VALTUUSTOKAUDEN AIKANA ME riihimäkeläiset emme ole talouden osalta helpon edessä. Suomen kuntien talous oli ennen koronaa historiallisen huonossa tilanteessa, ja koronan tuomat ylimääräiset menot rasittavat julkista talouttamme todennäköisesti koko seuraavan valtuustokauden ajan. Pitkällä tähtäimellä talouden tasapaino on saavutettava kuntalaisten verorasitusta tai veroluonteisia maksuja (kuten esimerkiksi hulevesimaksu) lisäämättä.

TALOUDEN TERVEHDYTTÄMINEN EDELLYTTÄÄ asioiden tekemistä uudella tavalla. Kaupungin hallintoa on kehitettävä ja kevennettävä. Tulorahoituksen kautta on kyettävä varmistamaan välttämättömät kaupungin kehittämiseksi tarvittavat investoinnit. COVID-19 epidemian edesauttama digiloikka on hyödynnettävä täysimääräisesti. Yritysyhteistyö on osa menestyvän kunnan strategiaa; yritysvaikutusten arvioinnilla ja julkisten kustannusten avoimuudella päästään kokonaistaloudellisesti edullisimpiin ratkaisuihin palveluiden laatua unohtamatta.