Kuntavaaliohjelma 2021

Kuntavaaliohjelma 2021

RIIHIMÄEN KOKOOMUS LÄHTEE VAALEIHIN ajankohtaisilla tavoitteilla ja erilaisista kuntalaisista koostuvalla monipuolisella ehdokaslistalla. Toivomme, että pystymme puolueena nostamaan kunnan äänestysaktiivisuutta ja arvostamme jokaisen kuntalaisen ääntä. Kaikille hyvä #kotikaupunki tehdään yhdessä

Kestävän kehityksen ja verkostojen Riihimäki

Ekologisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen juurruttaminen osaksi päätöksentekoa Kotikaupungin viihtyisyyden parantaminen nykyisille ja uusille kuntalaisille Varmistamme kaavoituksella monipuoliset asumisen mahdollisuudet perheille, yksinasuville ja ikääntyneille. Huomioimme maankäytössä vapaa-ajan harrastukset. Edistämme energiatehokkaita ja ekologisia ratkaisuja ja tavoittelemme Riihimäestä kiertotalouden edelläkävijää KOKOOMUSLAISTA KUNTAPOLITIIKKAA leimaa tosiasioiden tunnustaminen ja vastuullisuus. Arjen päätöksissä nämä tarkoittavat realistista erilaisten näkökulmien yhteensovittamista ja… Jatka lukemista Kestävän kehityksen ja verkostojen Riihimäki

Sivistyksen ja kulttuurin Riihimäki

Järkevä ja perheiden tarpeiden mukainen kouluverkko, terveet koulutilat ja turvalliset oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen monimuotoisuus ja joustava sekä julkinen että yksityinen palvelutarjonta 0-toleranssi kiusaamiselle ja kouluille yhtenäiset toimintamallit Lähiliikuntapaikkojen ylläpito ja parantaminen Museoiden, teatterin ja nuorisoteatterin ja opistojen toiminnan kehittäminen RIIHIMÄKI ON VALTAKUNNALLINEN EDELLÄKÄVIJÄ mm. robotiikan opetuksessa ja aktiivisen nuorisoteatterin kautta teatteritaiteen opetuksessa. Robotiikan asemaa tulee vahvistaa… Jatka lukemista Sivistyksen ja kulttuurin Riihimäki

Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen

Edistämme ikäihmisten asumisen monimuotoisuutta ja torjumme yksinäisyyttä yhteisöllisyyttä lisäämällä. Järjestämme palvelut tehokkaasti kustannuksia ja laatua vertaillen. Annamme asiakkaiden äänen kuulua esimerkiksi palvelusetelipalveluita lisäämällä. Korjaamme sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmat kuntien vapaaehtoisen yhteistyön kautta ilman uutta verojärjestelmää tai aluehallinnon tasoa. Pidämme lähipalveluihin liittyvän päätösvallan lähellä kuntalaisia. RIIHIMÄEN KOKOOMUKSEN TAVOITTEENA ON, että kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut säilyvät… Jatka lukemista Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen

Vahva ja elinvoimainen Riihimäki

Talouden hallinta ja tasapaino veroja tai veronluonteisia maksuja lisäämättä Toimivat liikenneyhteydet ja infra. Tavoitteena on päästöjen vähentäminen, ei autolla liikkumisen hankaloittaminen. Työpaikkoja luovan elinkeinotoiminnan reunaehtojen turvaaminen kaavoituksella, vapaaehtoisiin kauppoihin perustuvalla maanhankinnalla ja päätöksenteon yritysvaikutusten arvioinnilla. Kaupungin toimintojen digitalisointi ILMAN TASAPAINOISTA TALOUTTA Riihimäellä ei ole esimerkiksi tasokkaita kouluja, toimivia palveluita tai mahdollisuuksia harrastaa. Kestävän talouden lähtökohta… Jatka lukemista Vahva ja elinvoimainen Riihimäki