Rekisteri- ja evästeseloste

riihimaenkokoomus.fi rekisteri-, eväste- ja tietosuojaseloste. Rekisteri- ja tietosuojaseloste käsittää henkilötietojen käsittelyn, evästeseloste käsittää nettisivuilla tapahtuvan käyttäjätiedon tallentamisen ja käyttämisen.

Evästeseloste

Näillä sivuilla (riihimaenkokoomus.fi) käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Esimerkkinä käyttäjäkokemuksen parantamisesta on seurata käyttäjän kulkua, jotta voimme saattaa tiedon helpommin löydettäväksi. Käyttäjien tekemien hakujen tallentaminen taas auttaa meitä kehittämään hakua. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Haluamme tarjota kokoomuslaisia sisältöjä sivulla vierailleille käyttäjille myös muilla alustoilla (kuten sosiaalisessa mediassa) ja siksi käytämme evästeitä myös luodaksemme käyttäjistä vierailun perusteella erilaisia kohderyhmiä.

Mikä on eväste ja mitä se tekee?

Eväste on eräänlainen muistijälki joka tallentuu verkkosivustoa käyttävän koneelle. Eväste sisältää tietoja käyttäjän toiminnasta sivustolla, esimerkiksi millä sivuilla käyttäjä on käynyt. Jotta pystymme tarjoamaan parasta mahdollista tiedonvälitystä, käytämme näitä evästeitä.

Sivusto käyttää myös muiden osapuolien, kuten esimerkiksi, Youtuben, Facebookin, Twitterin tai Vimeon evästeitä. Kaikkiin näitä evästeitä koskeviin tietoihin löydät lisää tietoa kunkin tahon omalta verkkosivulta.

Analytiikka

Seuraamme sivuston tilastoja Google Analytics -ohjelmalla. Tällä analytiikalla saamme tietoa esimerkiksi siitä millä laitteilla tai näyttökoolla sivustoa käytetään, miltä paikkakunnalta sivustoa käytetään, kuinka pitkään milläkin sivuilla vieraillaan ja miten millekin sivulle on tultu. Käytämme näitä tietoja mm. käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja tiedon löytämisen helpottamiseksi.

Jos en halua vierailustani kerättävän tietoja?

Moni selain hyväksyy evästeet automaattisesti. Kysymme käyttäjiltä heidän vieraillessaan ensimmäistä kertaa sivustolla, että hyväksyykö tämä evästeiden käytön. Moni toiminnallisuus sivustolla vaatii evästeiden käytön, mutta jos haluat kytkeä evästeet pois voit tehdä sen esimerkiksi selaimen asetuksista. On todennäköistä, että kytkemällä evästeet pois päältä sivun käyttökokemus huonontuu merkittävästi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt myös evästeiden käytön.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.12.2019. Viimeisin muutos 31.12.2019

 1. Rekisterinpitäjä
  Riihimäen Kokoomus Ry
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Riihimäen Kokoomus Ry / sihteeri Mira Ahjoniemi
 3. Rekisterin nimi
  riihimaenkokoomus.fi -evästeseloste
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Käyttämällä riihimaenkokoomus.fi-verkkosivua hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tämän dokumentin mukaisesti
 5. Rekisterin tietosisältö
  riihimaenkokoomus.fi-verkkosivu kerää käyttäjistä tietoja, jotta sisältöä voitaisi paremmin kohdistaa käyttäjille ja jotta sivustoa voitaisi kehittää käytettävyydeltään entistä paremmaksi. Kerättäviä tietoja ovat mm. evästeisiin perustuva selaushistoria, Facebook-pikseli sekä käyttäjän toiminnot sivulla
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa (esimerkiksi kyselyiden tulokset). Vastaamalla kyselyihin hyväksyt tulosten julkaisun. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  Tietoja voidaan rajoitetusti luovuttaa Kansallinen Kokoomus rp:n sisällä, sekä puolueen yhtiöille (Suomen Kansallismedia Oy ja Kansalliskustannus Oy)
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)